AD (add): ekstra styrke i bifokale linser. Vanligvis mellom +1.00 og +3.00.

AX (axis): Astigmatisme, skjeve hornhinner, verdi i grader (°), mellom 0° and 180°.

BC:  basiskurve, base curve, dvs radius i millimeter. Refererer til bøyningen i øyelinsen. Vanligvis mellom 8.0 og 9.5; 8.6 er den vanligste verdien.

CYL: sylinder, for toriske linser. Området med ekstra styrke for å korrigere astigmatisme, skjeve hornhinner.

DD: endagslinser (daily), eller diameter.

DW: daily wear – daglig bruk.

DIA: diameter, i millimeter. Typiske verdier er 13.8, 14.0, 14.2 og 14.5.

EW: extended wear – utvidet bruk.

FTW: full-time wear, fulltidsbruk.

OD: oculus dextrus, høyre øye, også RE (right eye)

OS: oculus sinister, venstre øye, også LE (left eye).

PWR: power – styrke, eller SPH.

SF: sfære. Styrken i dioptrier. En negativ verdi betyr nærsynthet, og en positiv verdi betyr langsynthet.

RGP: rigid gas permeable – harde linser.