Det er mange faktorer som kan spille en rolle når man skal bestemme om en person er en passende kandidat for linser. Dette blir enda viktigere når personen er under femten år. Det er flere spørsmål man må stille seg for å avgjøre om et barn er gammel og moden nok for å bruke kontaktlinser.

Alder er ikke alt

Linsebruk er deriomot ikke bare et spørsmål om alder og modenhet. Flere faktorer i forhold til livsstil og graden av synssproblemer må også vurderes. Selv om en slik beslutning i siste instans bør bli tatt av en oftalmologisk spesialist (øyenlege) er det flere ting du som forelder kan vurdere i forhold til om barnet ditt er gammelt nok for kontaktlinser.

synskorreksjon-barn

Selv i en ung alder er øyet tilpassningsdyktig og kan som regel takle det ekstra stress kontaktlinser følger med seg. Det er eksempler der spedbarn har fått kontaktlinser for øyelidelser som ikke kan behandles på andre måter. Det er også studier som viser at et flertall av barn ned i åtte år har få problemer med å sette inn, ta ut og vedlikeholde kontaktlinser med noe veiledning fra en voksen.

Aktivitetsnivå spiller også inn. For barn som er aktive med fotball eller andre andre litt røffere utendørsaktivteter kan kontaktlinser gi bedre synskarphet og breddesyn. Farene ved at briller ødelegges elimineres også.

Observasjon og vurderinger

Når en bestemmer hvorvidt et barn er kandidat for linser for å korrigere synsforstyrrelser, er spørsmålet ikke så mye hvor gammelt barnet er, men hvor modent barnet er.

Som forelder er du den beste til å gi en slik vurdering basert på observasjon av barnet. Tar barnet vare på tingene sine på en ansvarlig måte? Viser hun eller han en modenhet som får deg til å tro at håndering av kontaktlinser er mulig?

Snakk med barnet ditt for å finne ut av hvordan hun eller han føler om det ansvaret det er å ta inn og ut linser, og å ta godt vare på dem.