I dag brukes kontaktlinser nesten utelukkende til å korrigere brytningsfeil og gi skarpt syn. Men etter hvert som nye materialer og ny teknologi blir tilgjengelig, kan kontaktlinser komme til å få stadig nye og spennende bruksområder.

Saktere utvikling av nærsynthet, utvidet virkelighet rett på øyet, og diagnose og behandling av sykdommer er bare noen av eksemplene på hva det kan bli mulig å bruke kontaktlinser til i en ikke veldig fjern framtid.

Forebygging av økt myopi (nærsynthet)

Stadig flere mennesker over hele verden er nærsynte, og i enkelte asiatiske land er hele 90 % av befolkningen nærsynt. Fordi risikoen for alvorlige øyesykdommer som netthinneløsning og grønn stær øker for hver dioptri (styrkegrad) av nærsynthet, forskes det mye på mulighetene for å bremse utviklingen av nærsynthet ved hjelp av blant annet kontaktlinser.

Ved orthokeratologi setter brukeren inn harde, formfaste linser kalt OK-linser om natten for å endre formen på hornhinnen. Om dagen kan brukeren dermed klare seg uten linser eller briller.

ortho-k-linserOK-linser er imidlertid ikke en varig løsning. De må brukes flere netter i uken for å gi klart syn på dagtid, men hos barn som fortsatt er i utvikling kan OK-linser bremse eller kanskje til og med reversere utviklingen av nærsynthet.

I tillegg forskes det på om multifokale, myke linser også kan brukes til dette formålet. I et korrigert nærsynt øye er det perifere bildet personen ser i fokus bak netthinnen. Teorien er at øyet vokser og blir lengre for å bringe det perifere bildet framover, noe som igjen forsterker nærsyntheten.

Ved å endre styrkefordelingen på kontaktlinsene slik at det perifere bildet kommer i fokus på netthinnen og ikke bakenfor, kan utviklingen av nærsynthet dermed bremses.

Medisinering via kontaktlinser

Kontaktlinser har vært diskutert som en mulig metode for medisinering siden de første patentene på myke kontaktlinser ble registrert på 1960-tallet. Mange forskerteam rundt om i verden arbeider med å utvikle kontaktlinsematerialer som kan frigjøre bestemte molekyler i riktige doser over flere dager eller til og med uker.

De fleste forsøkene er imidlertid fortsatt på laboratoriestadiet, og resultatene er ikke nødvendigvis overførbare til virkelige pasienter og brukssituasjoner.

I tillegg til medisinering forskes det på om kontaktlinser kan benyttes for å formidle stamceller til øyets overflate i behandlingen av visse sykdommer på hornhinnen. Det eksisterer allerede andre metoder for dette formålet, men behandling via kontaktlinser kan ha praktiske eller økonomiske fordeler som gjør det verdt å videreutvikle konseptet.

Kontaktlinser som biosensorer

Det forskes også mye på hvordan kontaktlinser kan brukes som biosensorer for å avdekke både øyesykdommer og andre lidelser ved å analysere biomarkører i tårevæsken.

google-smarte-linser-smallVi har tidligere skrevet om de smarte kontaktlinsene fra Google (nå Verily Life Sciences), som skal måle blodsukkernivået i tårevæsken hos diabetikere.

Det arbeides også med kontaktlinser med innebygd elektronikk som gjør det mulig med kontinuerlig overvåkning av intraokulært trykk, som er en indikator for grønn stær.

Kontaktlinser for utvidet virkelighet

Samsung arbeider også med utvikling av smarte kontaktlinser, etter sigende for å forsøke å forbedre opplevelsen av applikasjoner for utvidet virkelighet sammenlignet med enheter som for eksempel Google Glass.

En offentlig tilgjengelig patentsøknad fra Samsung viser en kontaktlinse med en knøttliten skjerm som viser bilder direkte på brukerens øye, et kamera, en antenne og flere sensorer som oppfatter bevegelse og blunking. Kontaktlinsene kobles til en smarttelelefon.

Kilder: 

Optometry & Vision Science: Revolutionary Future Uses of Contact Lenses. April 2016, Volume 93, Issue 4.

Samsung is working on smart contact lenses, patent filing reveals. sammobile.com, 5. april 2016