Google er kjent for innovasjon, og de siste årene har dette ikke bare skjedd innenfor internett, men også innen teknologi i bredere forstand. Mange har hørt om Google Glass, men i 2014 lanserte Google også et mer ukjent prosjekt: smarte kontaktlinser.1

I pilotfasen fokuserer utviklerne på ett spesifikt problem: hvordan hjelpe diabetikere med å måle blodsukkeret presist og kontinuerlig?

Slik virker Google-linsene

De smarte linsene er bygget for å måle glukosenivået i tårevæske ved hjelp av en trådløs chip og en ørliten sensor som ligger mellom to lag av myke kontaktlinser. Målet er at nivået skal måles hvert sekund, og dersom nivået kommer over eller under et gitt nivå, sendes et signal med LED-lys til brukeren slik at han eller hun raskt kan ta sine forholdsregler.

For diabetikere er dette selvfølgelig svært nyttig og potensielt livsviktig informasjon. Google bruker et eksempel med en person som besvimte ved rattet da blodsukkeret falt for lavt, og kjørte av veien. Dersom de smarte kontaktlinsene for diabetikere ser dagens lys, kan dette ble en ny hverdag for diabetikere og deres pårørende.

Fortsatt en vei å gå

Prosjektet er imidlertid fortsatt på utviklingsstadiet. Google skriver på sin blogg:

Vi er  i samtaler med helsetilsynet (Food and Drug Administration) om fremtidig godkjennelse og bruk, men det er en vei igjen å gå før kontaktlinsene vil være tilgjengelige for folk å bruke.

For diabetikere som i dag må prikke fingeren for å få blod på blodsukkermåleren vil dette være et stort skritt fremover. Kontaktlinser som måler blodsukkeret kan spare brukerne mye tid. Kritikere har imidlertid fokusert på at tårevæske ikke vil gi like presise glukoseresultat som blod. Forskerne jobber med å forbedre dette.

1) Google er senere blitt splittet opp i flere selskaper under paraplyorganisasjonen Alphabet, og de smarte kontaktlinsene utvikles nå av et selskap som heter Verily Life Sciences.