Fargeblindhet er en relativt vanlig lidelse. Omlag 5-8 prosent av alle norske menn og ca 0,3 prosent av alle norske kvinner lider av fargeblindhet i større eller mindre grad.

Egentlig er betegnelsen «fargeblind» noe forvirrende, for fargeblind betyr ikke at man ikke kan se farger eller at man er blind. Det innebærer bare at synet er fargesvakt, i den forstand at man har problemer med å skille mellom ulike farger.

Det vanligste er problemer med å skille rødt fra grønt, og blått fra gult. Kontaktlinser kan hjelpe med å skjelne fargene fra hverandre.

Er jeg fargeblind?

ishihara

Mange vet rett og slett ikke om de er fargeblinde. Og fordi det finnes ulike grader, lever nok mange i fornektelse. En kjent type test for fargeblindhet ble oppfunnet av den japanske øyenlegen Shinubo Ishihara. Ishihara-testen for fargeblindhet består av et sett fargede prikker, der noen av prikkene har en annen farge og til sammen former et tall.

Hvis du ikke kan se tallet på dette bildet, er du fargeblind. Optikere har lignende tester du kan ta dersom du mistenker at du er fargeblind, men ikke er sikker.

En mer omfattende test som gir en god indikasjon på ditt fargesyn kan du også ta på nettet. Du kan teste din «farge-IQ» ved å rangere et sett farger i en skala fra en nyanse til en annen. Din poengsum blir beregnet automatisk og vil gi deg en god pekepinn på om du er fargeblind.

Fargeblindhet – hvordan virker det?

fargeblindI øyets netthinne finnes det omlag 125 millioner lyssensitive fotoreseptorer eller synsceller. De er av to ulike typer, staver og tapper. Staver måler lysets styrke og oppfatter grått i ulike nyanser. De gir derfor svart-hvitt syn og syn i mørket. Tappene på sin side skjelner mellom ulike farger, og gir derfor fargesyn og skarpsyn. De har spesialisert seg på bølgelengdene til tre farger: rødt, grønt og blått.

Fargeblindhet skyldes en feil i tappene. Vanligvis arter fargeblindhet seg som manglende evne til å skille rødt og grønt. En person med rød-grønn fargeblindhet kan likevel vanligvis skille rødt og grønt fra hverandre dersom nyansen blir tilstrekkelig stor.

Hvorfor er flere menn fargeblinde?

Fargeblindhet er medfødt for de fleste. Genet for fargeblindhet er knyttet til x-kromosomet, og dette forklarer hvorfor flere menn er fargeblinde. Kvinner har XX-kromosomer, mens menn har XY-kromosomer. Hos kvinner må begge X-kromosomene ha avvik for fargenyanser for at de skal bli fargeblinde, mens menn blir fargeblinde hvis det er feil i det ene X-kromosomet de har.

Fedre fører ikke fargeblindhet videre til sine sønner, siden de bare viderefører sitt Y-kromosom og ikke X-kromosomet som genfeilen er knyttet til. En far kan derimot videreføre sitt gen for fargeblindhet til sin datter. Dersom datteren også arver et X-kromosom med fargeavvik fra moren, blir hun fargeblind. De fleste kvinner med fedre som er fargeblinde er imidlertid kun bærere av genfeilen, men de kan fortsatt videreføre den til sine barn.

Kontaktlinser med farge hjelper

Fargesynet kan forbedres ved å legge til en passende kontrast i et farget linsepar, eventuelt bare i den ene linsen hvis det bare er tappene i ett øye som er utilstrekkelige. Resultatet blir ikke perfekt fargesyn, men brukeren vil merke en bedre evne til å skille farger fra hverandre. Les mer om CromaGen-linser og snakk med din optiker.

Bare én av 30 000 personer lider av total fargeblindhet (akromatopsi). Personer med denne lidelsen er også oversensitive for lys og har som regel andre øyelidelser. Totalt fargeblinde blir ofte anbefalt røde fargelinser. Dette vil begrense lyssensitiviteten til øyet og bedre evnen til å skjelne mellom ulike farger. I denne videoen om behandling av akromatopsi med røde kontaktlinser kan du lære mer.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Personvernerklæring.
I Accept