Er det mulig å trene øynene til å få bedre syn med naturlige metoder, og kanskje til og med legge bort briller og kontaktlinser?

Svaret er, kanskje ikke overraskende, «det kommer an på».

Tanken om at bedre syn kan oppnås med trening er ikke ny. Allerede på 1920-tallet utviklet den amerikanske øyelegen William Bates en behandlingsmetode som skulle hjelpe svaksynte pasienter å trene seg opp til normalt syn igjen. Bates-metoden er godt kjent og har fortsatt sine tilhengere, men det er aldri blitt vitenskapelig bevist at den har noen effekt.

Ny forskning viser imidlertid lovende resultater for treningsbasert behandling av flere ulike typer synsfeil, ikke minst takket være ny teknologi. Felles for alle metodene er at de krever god disiplin og konsekvent gjennomføring av programmet hvis man skal oppnå de ønskede resultatene — akkurat som et hvilket som helst annet treningsprogram, med andre ord.

Bli kvitt lesebrillene med synstrening på mobilen

GlassesOff er en mobilapp for iOS og Android som hevdes å kunne forbedre synsskarpheten hos mennesker med alderssyn (presbyopi). Appen trener ikke øynene, men stimulerer synsbarken (visuell cortex) til å behandle visuell informasjon raskere og mer effektivt.

GlassesOff app

Appen GlassesOff skal kunne forbedre synet hos personer med alderssyn (presbyopi).

Etter å ha lastet ned appen, tar du først en gratis fem minutters synstest som gir en prognose for hvor stor nytte du vil kunne ha av treningen. Deretter kan du prøve ut programmet gratis i en uke. Hvis du ønsker å fortsette etter prøvetidens utløp, betaler du et abonnement på 109 kr pr måned.

Selve treningen består av tre ukentlige økter på ti-tolv minutter i to eller tre måneder. Varigheten av programmet kommer an på hvor dårlig syn du hadde i utgangspunktet og hvor fort du gjør framskritt.

Ifølge utvikleren vil det store flertallet av brukere som gjennomfører programmet riktig, deretter kunne klare seg uten lesebriller for å lese korte tekster som menyer eller innholdsfortegnelser. Noen vil fortsatt trenge lesebriller for lengre tekster og i omgivelser med dårlig belysning, men vil kunne bruke briller med lavere styrke.

Opptrening av samsynet

Samsyn er det inntrykket av dybde som hjernen oppfatter når den kobler sammen synsinntrykkene fra høyre og venstre øye.

Mange er ikke klar over at de har dårlig samsyn. Typiske symptomer er blant annet lese- og skrivevansker, lav lesehastighet, dårlig motorikk, konsentrasjonsvansker, pannehodepine og dobbeltsyn.

Mange norske optikere tilbyr nå opptrening av samsynet ved hjelp av det danskutviklede systemet Train Your Eyes. Deltakerne øver på koordinering av øyemusklene, fokusering og skarphetsinnstilling, men også manglende motoriske ferdigheter — altså samspillet mellom kroppen og hjernen.

Til sammen inneholder programmet mer enn 40 forskjellige øvelser, som settes sammen til et individuelt treningsprogram. Deltakerne går til optometrist hver eller annenhver uke, og gjennomfører i tillegg flere ukentlige treningsøkter hjemme. Hver hjemmeøkt varer i ca 15 minutter. Mange av øvelsene gjøres på internett, noen ved hjelp av 3D-briller.

Basert på undersøkelser av over 5 000 barn og voksne, blant dem mange eliteidrettsutøvere, hevder Train Your Eyes at mellom 20 og 30 prosent av befolkningen har for dårlig samsyn og vil kunne ha nytte av samsynstrening.

Bedre synsskarphet med dataspill

Du kjenner sikkert til ulike former for hjernetrim via spill, for eksempel for å forbedre hukommelsen eller lesehastigheten. Nå har en gruppe forskere fra University of California vist at slike spill også kan forbedre synsskarpheten (visus) ved å stimulere hjernen, ikke øynene.

Forskerne testet et treningsprogram på en gruppe frivillige deltakere fra universitetets baseballag. Det var ikke et tilfeldig valg: Baseballspillere er vant til å fokusere på små objekter (ballen) som beveger seg raskt i komplekse omgivelser.

Deltakerne ble delt inn i en testgruppe og en kontrollgruppe. Testgruppen fikk i oppgave å spille et spill kalt Ultimeyes i 25 minutter hver dag.

Øvelsene går ut på å finne og klikke på noen små figurer, kalt gaborer, på en grå skjermbakgrunn. Kontrasten blir gradvis lavere, slik at det blir vanskeligere og vanskeligere å se gaborene.

Etter 30 dagers trening med Ultimeyes hadde deltakerne i testgruppen fått gjennomsnittlig 31 % bedre syn. Spillerne rapporterte også selv at de så ballen bedre, hadde fått bedre sidesyn, fant det lettere å se på avstand og ble mindre slitne i øynene.

Forskerne håper metoden ikke bare vil kunne hjelpe idrettsutøvere til å prestere bedre, men også hjelpe personer med dårlig syn til et bedre hverdagsliv.

Bedre syn med trening: Baseball

En gruppe baseballspillere fikk 31 % bedre syn etter 30 dagers trening.

Du kan lese mer detaljerte resultater fra forskningsprosjektet her.

Forbedring av ambloyopi (dovent øye)

Treningsprogrammet RevitalVision Amblyopia brukes til å forbedre amblyopi, såkalt «dovent øye». Det er godkjent av den amerikanske nærings- og legemiddeletaten FDA for pasienter over 9 år med lett skjeling (8 prismedioptrier eller mindre).

Programmet er individuelt tilpasset hver enkelt pasient, og består av en rekke visuelle oppgaver og repeterende bilder som trener opp hjernen og forbedrer behandlingen av visuell informasjon.

Pasienten gjennomfører øvelsene hjemme via en vanlig PC. RevitalVision analyserer resultatene fortløpende, og tilpasser øvelsene til progresjonen. Til sammen består programmet av 40 treningsøkter på gjennomsnittlig 40 minutter hver.

Ifølge RevitalVision selv kan pasientene etter endt program i gjennomsnitt lese to ekstra linjer på Snellen-tavlen (synsprøvetavlen) sammenlignet med før de begynte, og kontrastfølsomheten er økt med mer enn 100 %.