Visste du at en brilleseddel og en linseseddel ikke er det samme, og at du ikke kan bruke brilleseddelen din når du bestiller kontaktlinser?

En linseseddel inneholder andre og mer detaljerte data enn det brilleseddelen gjør. I tillegg er det faktisk ikke sikkert at du skal ha samme styrke på briller og kontaktlinser!

Forskjeller i styrke mellom briller og kontaktlinser

Hovedgrunnen til at brilleglass og kontaktlinser ikke alltid skal ha samme styrke, er at avstanden mellom øyet og den optiske linsen (brilleglasset eller kontaktlinsen) påvirker hvordan øyet fokuserer.

Du kan observere effekten av ulike avstander ved et lite eksperiment med et forstørrelsesglass. Hvis du holder forstørrelsesglasset helt inntil øyet, vil du se noe annet enn om du holder det lenger fra deg.

Det samme gjelder briller. Tar du av deg brillene og ser gjennom dem på armlengdes avstand, vil du ikke se det samme som når du har dem på nesen, fordi avstanden til øyet ikke er den samme.

Dette forklarer hvorfor briller og kontaktlinser ikke nødvendigvis skal ha samme styrke. Mens kontaktlinser ligger rett på øyet, er det vanligvis cirka 12-14 mm mellom øyet og brilleglassene, og optikeren må ta hensyn til denne forskjellen for å komme fram til riktig synskorreksjon.

Synstest, brille- og linseseddel

SynsundersøkelseNår optikeren foretar en synstest, får du plassert en serie glass med forskjellige styrker foran øynene. Disse glassene befinner seg på omtrent samme avstand som det brilleglassene vil gjøre, og optikeren skriver ut brilleseddelen på grunnlag av det.

Skal du derimot ha kontaktlinser, må optikeren tilpasse styrken deretter. Avhengig av hva slags synskorreksjon du trenger kan brilleseddelen og linseseddelen ha nøyaktig de samme verdiene, mens de andre ganger kan være temmelig forskjellige.

For mildere grader av nærsynthet eller langsynthet vil styrken som regel være den samme.  Men for høyere styrker enn +/-4.00 benytter optikeren en konverteringsformel som gir en annen styrke for kontaktlinser enn for briller.

Formelen gir litt forskjellig resultater avhengig av om du er nærsynt eller langsynt. Er brillestyrken din f.eks. -5.00, tilsvarer det -4.75 for kontaktlinser. Er brillestyrken din derimot +5.00, er tilsvarende styrke for kontaktlinser +5.25.

På samme måte som styrken må også andre verdier som sylinder og akse konverteres, dersom du for eksempel har skjeve hornhinner.

Bli undersøkt av optiker før du bestiller kontaktlinser

Hvis du nå bruker briller og vurderer å begynne med kontaktlinser, er det viktig at du får tatt en ny synstest og undersøkelse hos optikeren først. Kontaktlinser med feil styrke kan føre til svimmelhet, slitne øyne og hodepine.

Selv om du kan finne konverteringstabeller på internett som vil gi deg en indikasjon på hvilken linsestyrke som tilsvarer brillestyrken din, er det bare optikeren med sin fagkunnskap som kan avgjøre nøyaktig hva slags korreksjon du trenger, og hvilken type linser som vil passe for deg.

Les ogsåKjøpe kontaktlinser på apotek – er det verdt å vurdere?