I dag er de aller fleste harde kontaktlinser som selges såkalte RGP-linser (fra engelsk Rigid Gas Permeable). De erstatter tidligere tiders harde kontaktlinser, som ikke slapp gjennom tilstrekkelig oksygen til øyet.

Bare cirka 10 % av dagens kontaktlinsebrukere har harde linser, men som vi skal se har RGP-linsene enkelte fordeler framfor myke linser for noen grupper av brukere.

RGP-linser for astigmatisme og nærsynthet

Fordi RGP-linser er formfaste, føyer de seg ikke etter formen på hornhinnen slik myke linser gjør – det er hornhinnen som føyer seg etter formen på linsen. Overflaten på en RGP-linse skal derfor tilpasses hver enkelt bruker individuelt. Optikere bruker sofistikerte apparater for å måle øyets eksakte topografi.

Evnen til å påvirke formen på hornhinnen gjør RGP-linser særlig egnet for to grupper av linsebrukere: Nærsynte barn og tenåringer, og linsebrukere med kraftig astigmatisme (skjeve hornhinner).

Hos barn og unge kan RGP-linser bidra til å bremse utviklingen av nærsyntheten. Dette kan du lese mer om i en egen artikkel, RGP-linser for nærsynte barn og ungdom.

Harde RGP-kontaktlinser er også godt egnet for korreksjon av astigmatisme (skjeve hornhinner). Det finnes nå også mange typer myke kontaktlinser som korrigerer for astigmatisme, men mange foretrekker fortsatt RGP-linser for denne typen korreksjon.

Fordeler og ulemper

  • linseetui-hardelinserHarde kontaktlinser har lengre varighet enn myke linser, og kan brukes i seks måneder eller mer. Dersom de blir godt vedlikeholdt kan de i prinsippet vare i flere år. Selv om de er dyrere i anskaffelse, kan de derfor være billigere på lengre sikt.
  • De gir også generelt noe bedre skarpsyn enn myke linser. For folk med skjeve hornhinner og for dem med behov for progressiv korreksjon, kan harde linser gi bedre resultat.
  • Fordi de er formfaste tar de noe lenger tid å venne seg til, og mange synes de føles ubehagelige i starten. Det er anbefalt å bruke linsene daglig. Dersom man tar en pause i bruken, vil de føles fremmede når man tar dem på igjen – et problem man ikke har med myke linser.
  • Harde kontaktlinser er også noe mindre i diameter enn myke linser, så det er en noe større fare for at de kan falle ut av øyet under intens aktivitet.

Kan jeg bestille RGP-linser på nettet?

Ingen nordiske nettbutikker selger per i dag harde kontaktlinser. Det er gode grunner til det: det er avgjørende at RGP-linser er tilpasset hornhinnen til den enkelte bruker. Dersom du har blitt tilpasset til et bestemt merke og korreksjon fra en optiker, er det mulig å bestille samme linse fra utenlandske nettbutikker.