Nærsynthet (myopi) kan oppstå så tidlig som ved fødselen, eller så sent som i tenårene. Som regel er løsningen et valg mellom briller og linser.

Frem til 1980-tallet var harde linser vanlig, men myke linser har etter hvert tatt over markedet. Myke linser brukes nå i nesten alle situasjoner av både barn og voksne. Imidlertid kan harde RGP-linser ha visse fordeler for nærsynte barn og ungdom. 

RGP-linser er ved første øyekast ikke så veldig forskjellige fra gamle dagers harde linser. De er mindre enn myke kontaktlinser, og konstruert av et hardere materiale.

Moderne RGP-linser har imidlertid vesentlig bedre oksygentilførsel til øyet enn tidligere varianter av harde linser, og øker derfor ikke risikoen for infeksjoner.

Hvordan RGP-linser virker mot nærsynthet

Fordi RGP-linser beholder formen sin og ikke tilpasser seg øyet, kan de presse øyet til riktigere form og minske videre forverring av nærsyntheten.

En studie av 116 barn mellom 8 og 11 år, der den ene gruppen brukte RGP-linser og den andre gruppen vanlige myke linser, konkluderte med at gruppen som brukte RGP-linser utviklet ytterligere nærsynthet i 30% mindre grad enn gruppen som brukte myke linser.

RGP-linser forhindrer ikke økende nærsynthet, men kan forsinke prosessen, selv om effekten stopper opp når man slutter med linsene.

Passer RGP-linser for ditt barn?

RGP-linser varer lenger enn myke linser, og er billigere i bruk dersom de vedlikeholdes godt.

Ulempen er at det ofte tar mer tid for øyet å venne seg til dem.

Noen barn føler ubehaget så sterkt de første dagene at det er vanskelig å komme gjennom tilvenningsfasen. Med tålmodighet og oppmuntring får de fleste barn og foreldre det likevel til.

Fordelene med RGP-linser gjør alternativet verdt å diskutere med optikeren.

Kilder

A Randomized Trial of the Effects of Rigid Contact Lenses on Myopia Progression. Arch Ophthalmol. 2004;122:1760-1766.