Skyller du brukte kontaktlinser ned i vasken eller i toalettet?

Det bør du ikke gjøre, av hensyn til livet i havet. Brukte kontaktlinser hører hjemme i søppelbøtta.

Det som havner i do, kan havne i havet

De fleste har etter hvert fått med seg at plastforurensning av havet er et stort og økende miljøproblem. Men kanskje har du ikke tenkt på at kontaktlinser som skylles ned i avløpet kan være en del av dette problemet?

De fleste moderne kontaktlinser er laget av silikonhydrogel, en type plastmateriale. Linsene vil altså ikke «gå i oppløsning» hvis de blir kastet i vasken eller i toalettet.

Kontaktlinser er såpass små at de kan passere gjennom filtrene på renseanleggene og ende rett i havet. Det er umulig å vite hvor stor andel av kontaktlinsene som faktisk slipper gjennom filtrene, men Q-tips — som er mye større og stivere — er blant avfallstypene det plukkes mest av når frivillige rydder strendene for plastavfall. Det er altså helt sikkert at en god del kontaktlinser ender i sjøen og bidrar til marin forsøpling.

Doguiden.no sier det med rene ord: Bæsj, tiss og dopapir er det eneste som skal i do.

Fiskene tror kontaktlinser er mat

For en sulten fisk ligner en kontaktlinse til forveksling en liten manet eller et annet sjødyr. Dersom fisk spiser kontaktlinser og annen plast i den tro at det er mat, kan det føre til fordøyelsesvansker, indre skader, og underernæring på grunn av falsk metthetfølelse.

Naturvernforbundet: Ikke kast kontaktlinser i do

Naturvernforbundet satte nylig fokus på kontaktlinser som forsøplingsproblem.

Og selv om kontaktlinsene ikke skulle bli fortært hele, skaper de likevel problemer for livet i havet. Alt plastsøppel i havet blir gradvis slitt ned til stadig mindre biter, og til slutt dannes det såkalt mikroplast. Slike plastpartikler havner lett i fordøyelsen til både fisk, sjøfugl og andre dyr.

Mikroplast binder til seg miljøgifter i omgivelsene. Giftene blir altså tatt opp av fisk og andre dyr som får dem i seg. De blir så akkumulert oppover i næringskjeden, og kan til slutt havne i våre egne mager.

Riktig håndtering av brukte kontaktlinser og emballasje

Heldigvis er kontaktlinser såpass små at de brukte linsene ikke utgjør noe stort totalt søppelvolum per bruker, men likevel er det viktig at avfallet blir håndtert riktig. Det gjelder både selve kontaktlinsene og ikke minst emballasjen de kommer i.

  • Brukte kontaktlinser skal i restavfallet (de er for små til å resirkuleres som plast)
  • Pappesken sorteres som papir
  • Aluminiumsfolien sorteres som metallemballasje
  • Plastkapslene skylles, ristes tørre og sorteres som plast.

Du kan lese mer om riktig kildesortering på sortere.no.

Etter ulike medieoppslag om kontaktlinser i havet er også Norges Optikerforbund blitt mer bevisste på sitt informasjonsansvar. De har gått ut med en oppfordring til alle landets optikere og andre som lærer opp kontaktlinsebrukere: Brukerne må informeres ordentlig om hva kontaktlinser er, og hvor de skal kastes.