Rundt 40-årsalderen vil de fleste oppleve en forringing av synet: det blir vanskeligere å fokusere på gjenstander på nært hold, og å lese hva det står på for eksempel restaurantmenyer, medisinflasker og PC-skjermer.

Denne tilstanden kalles presbyopi eller alderssyn. Presbyopi oppstår fordi øyelinsen mister sin elastisitet og dermed evnen til å fokusere. Dette er en naturlig del av aldringsprosessen, men det kan likevel være frustrerende. I denne artikkelen ser vi på hvordan alderssyn kan korrigeres med en teknikk som kalles monovisjon.

Monovisjon billigere enn progressive linser

alderssynI mange tilfeller blir alderssyn korrigert med bifokale eller multifokale briller eller kontaktlinser. Men slike briller og kontaktlinser er ikke egnet for alle, og progressive linser er også noe dyrere enn vanlige kontaktlinser selv om prisene har gått ned de siste årene.

Et alternativ, som ofte blir rimeligere enn progressive linser, er korreksjon med monovisjon.

Hvordan monovisjon-korreksjon virker

monovisjonKorreksjon med monovisjon-linser virker slik at det ene øyet korrigeres for syn på avstand og det andre øyet for syn på nært hold. Din øyenlege eller optiker kan hjelpe deg med å finne ut av hvilket øye som er dominant, og i de fleste tilfeller blir dette øyet korrigert for godt avstandssyn.

Etter at begge linsene er satt i, vil øyet som er korrigert for avstandssyn ofte gi litt slørete syn når du fokuserer på nære objekter, og tilsvarende vil du se uklart når du ser fokuserer på gjenstander på avstand med øyet som er korrigert for nærsyn.

Når begge øynene er åpne, er imidlertid følelsen av å se uklart minimal, og over tid vil denne typen slørete syn bli mindre og mindre merkbar. Hjernen vil tilpasse seg den nye korreksjonen og vil etterhvert raskere ta opp synsinntrykk fra det riktige øyet.

Mulige ulemper med monovisjon-korreksjon

Det er noen mulige ulemper med monovisjon-korreksjon. Noen brukere føler at synet fortsetter å være uklart selv etter innkjøringsperioden. Både nær- og avstandssynet vil i slike tilfeller ikke være tilstrekkelig korrigert. Alternativet blir da progressive briller eller linser.

Les også: Progressive linser: Lev med alderssyn

Et annet mulig problem er dybdesyn. Monovisjon-korreksjon kan gi en noe redusert dybdefølelse, men det er få pasienter som opplever dette som så plagsomt at de ikke vil forstette med monovisjon-linser av den grunn.

Å prøve ut monovisjon med enten dagslinser eller månedslinser er ikke dyrt, og kan derfor være verdt å teste ut som et alternativ til progressive linser.