Mange av oss har blitt testet for grønn stær hos en øyenlege, optiker eller som en del av en større helseundersøkelse. Man sitter foran en maskin og får et raskt luftstøt mot øyet som kan føles temmelig ubehagelig.

Denne irriterende testen kalles tonometri, og det er mange gode grunner til å ta den. Trykket av luft mot øyet gjør hornhinnen flat et lite øyeblikk, og maskinen måler hvor mye hornhinnen faktisk endrer fasong som et resultat av trykket.

Et instrument beregner så trykket av væske i øyet, også kalt intraokulær tensjon (IOT). Målingen benyttes til å evaluere risikoen for grønn stær.

Hva er grønn stær?

Grønn stær, eller glaukom, er en lidelse som ofte fører til varig øyeskade og deretter blindhet eller svakere syn dersom den forblir ubehandlet. Ved grønn stær svinner nervetrådene som utgår fra synsnerven inne i øyet, og økt væsketrykk i øyet er ett av de første tegnene.

Glaukom er en gradvis og stille sykdom som har tatt synet til millioner av mennesker i alle aldre rundt om i verden. Når man merker de første symptomene, vanligvis redusert breddesyn, har skaden på den optiske nerven allerede begynt. Når synet er skadet, kan det ikke bli bra igjen. Glaukom er den nest vanligste årsaken til blindhet på verdensbasis, etter grå stær (katarakt).

Hvem er mest utsatt for grønn stær?

Alder er den største risikofaktoren for grønn stær. Risikoen øker fra 40 år og oppover, men mer markert fra 60-årsalderen.

gronnstaerGener har også en viss betydning. Risikoen for en undertype av grønn stær, eksfoliasjons-glaukom, kan testes direkte av pasienter med gentesten 23andme, som også har blitt populær blant nordmenn.

Generelt har etniske skandinaver høyere risiko enn resten av verdens befolkning for denne typen glaukom, men livsstil og andre miljøfaktorer betyr langt mer.

En ytre faktor som kan gi økt risiko for grønn stær er langvarig p-pillebruk. En amerikansk undersøkelse av 3500 kvinner slo fast at kvinner over 40 år som hadde brukt p-piller i mer enn tre år tidligere i livet, hadde dobbelt så stor risiko for grønn stær som kvinner som ikke hadde brukt p-piller. En direkte årsakssammenheng er imidlertid ikke påvist.

Enkelte sykdommer, som diabetes, lavt stoffskifte, høyt blodtrykk og visse hjertesykdommer, medfører også økt risiko for grønn stær.

Det er ingenting som tyder på at kontaktlinser øker risikoen for grå stær, men alvorlige øyeinfeksjoner kan øke risikoen. Dersom du bruker kontaktlinser er det derfor viktig å alltid være nøye med hygienen.

Visse typer kirurgi, inkludert LASIK-operasjoner, kan utløse akutt grå stær. Dette er imidlertid en sjelden bivirking.

Tidlig diagnose betyr behandling i tide

Hvis symptomene på glaukom blir identifisert tidlig nok, er det som regel tilstrekkelig å behandle med øyedråper på resept for å senke presset i det indre øyet.

Det er viktig å være klar over at medisiner for grønn stær kan medføre interaksjon med andre medisiner, slik som digitalis-glykosider som ofte skrives ut for hjerteproblemer. Pass på at optikeren eller øyelegen har full informasjon om alle andre medisiner du tar.

Vanlige medikamenter for behandling av grønn stær er Alphagan, Xalatan, Lumigan og Travatan.

Operasjon for grønn stær

I de få tilfellene der pasienten ikke får god effekt av medisiner, eller bivirkningene blir for store, vurderes kirurgi. Ved operasjon for grønn stær ledes væske ut av øyet, slik at væsketrykket faller. Operasjonen vil ikke reparere synsskader pasienten allerede har fått, men beskytter mot ytterligere synstap.

Dersom glaukom blir oppdaget og behandlet tidlig, er prognosene gode. Det lønner seg derfor å ta seg bryet med å gjennomgå undersøkelsen for å være på den sikre siden.