Grå stær (katarakt) medfører at linsen i øyet blir uklar, og gir tåkete syn. Lidelsen er svært utbredt, særlig hos eldre mennesker.

Heldigvis kan grå stær i dag behandles med en rask og enkel operasjon. Kirurgen tar ut den uklare linsen i øyet, og setter inn en kunstig linse i plast i stedet – en såkalt intraokulær linse. Hele operasjonen tar bare noen minutter, og de fleste kan reise hjem samme dag.

Hovedhensikten med grå stær-operasjonen er å erstatte den naturlige, uklare linsen med en klar linse. Men det er også et mål å gi pasienten bedre syn generelt, og redusere avhengigheten av briller og kontaktlinser. De fleste får da også bedre syn etter operasjonen, og ifølge helsenorge.no får 9 av 10 opererte så godt syn at de kan kjøre bil.

Perfekt blir synet som regel imidlertid ikke, og mange lurer derfor på om de kan fortsette å bruke kontaktlinser etter å ha blitt operert for grå stær.

Svaret på det er ja – det er trygt å bruke kontaktlinser etter katarakt-kirurgi, men noen forholdsregler må du ta.

Kontaktlinsebruk etter grå stær-operasjon

For det første bør du diskutere ønsket ditt om å bruke kontaktlinser med øyelegen og kirurgen før operasjonen. Din livsstil, og i hvilke situasjoner det er viktigst for deg å se godt, vil til en viss grad kunne påvirke hva slags intraokulær linse som settes inn.

Hvis det er viktig for deg å slippe briller selv om det fortsatt skulle være nødvendig med synskorreksjon etter operasjonen, for eksempel på grunn av trening eller annen fysisk aktivitet, snakk med øyelegen om hvilke valgmuligheter du har.

For det andre må øyet få tid til å heles etter operasjonen før du kan bruke kontaktlinser igjen. Det anbefales vanligvis å vente i minst en måned – be øyelegen om råd når du går til oppfølgingskontroll.

For det tredje vil du sannsynligvis ikke kunne bruke linser og briller med samme styrke som før. Etter operasjonen vil det ta opptil fire-fem uker før synet har stabilisert seg såpass at du kan få tatt nye mål.

Husk også å være ekstra påpasselig med hygienen når du begynner med kontaktlinser igjen. Vask alltid hendene før du håndterer kontaktlinsene, bruk godkjente linsevæsker, ikke bruk linsene lenger enn foreskrevet, og bytt linser umiddelbart hvis du føler ubehag ved bruk.

Kontaktlinser best for spebarn

Selv om grå stær er mest vanlig hos eldre, kan også yngre mennesker rammes. I noen sjeldne tilfeller er grå stær medfødt, som følge av av røde hunder hos mor tidlig i svangerskapet eller av ukjente årsaker.

En langvarig amerikansk studie sammenlignet to grupper spebarn som var blitt operert for grå stær, der den ene gruppen fikk operert inn intraokulære linser etter standard prosedyre. Hos den andre gruppen barn ble imidlertid de opererte øynene i stedet beholdt linseløse, og synet korrigert med kontaktlinser i flere år før en intraokulær linse til slutt ble satt inn.

Til forskernes egen overraskelse viste det seg at barna som hadde brukt kontaktlinser de første årene, fikk bedre langsiktige resultater enn de som hadde fått satt inn intraokulære linser like etter operasjonen.

Kilder: 

Helsenorge.no, Grå stær – katarakt

Comparison of contact lens and intraocular lens correction of monocular aphakia during infancy. JAMA Ophthalmol. 2014 Jun;132(6):676-82.