Netthinneløsning er en sjelden, men akutt øyelidelse som krever umiddelbar innleggelse og operasjon. Uten behandling vil man bli blind i løpet av få dager, men heldigvis er prognosene gode for å beholde synet såfremt man kommer til behandling i tide.

Mange lurer imidlertid på om det vil være mulig å fortsette å bruke kontaktlinser etter at man har hatt netthinneløsning.

Det korte svaret på spørsmålet er ja. Kontaktlinser plasseres på hornhinnen, en del av øyet som ikke blir direkte påvirket av netthinneløsningen. Kontaktlinser øker heller ikke risikoen for at du skal få netthinneløsning på nytt.

Likevel er det et par forhold du bør være klar over.

Tilhelingstid og endret syn etter operasjon

Selv om det ikke er hornhinnen som er blitt operert, vil øyet trenge ro en stund etter operasjonen. Dette er for at tilhelingen skal bli så optimal som mulig, og for å minimalisere risikoen for infeksjoner. Hvor lenge du må vente kommer an på flere faktorer, så etterfølg kirurgens anbefaling.

Rett etter operasjonen vil du uansett ikke kunne bruke de linsene du har, fordi synet vil være endret. Det kan nemlig ta lang tid å få tilbake normalt syn. Det er heller ikke uvanlig at synet blir permanent forandret etter operasjonen, selv om den var vellykket.

Legene kan benytte flere ulike operasjonsteknikker for å reparere netthinneløsning, avhengig av hvor skaden sitter og hvordan den arter seg, og noen av disse teknikkene vil medføre permanente endringer som påvirker synsskarpheten. Det gjelder først og fremst såkalt sirkulær innbukking av sklera, som typisk innebærer at øyet blir 1-2 dioptrier mer nærsynt enn før.

Hvis netthinneløsningen hadde utviklet seg et stykke før du rakk å bli operert, kan også selve skaden medføre at synet blir permanent nedsatt.

Synssjekk etter netthinneløsning

Det er vanlig at synet endrer seg etter at man har hatt netthinneløsning, selv om operasjonen var vellykket. 

Det er derfor ikke usannsynlig at du vil trenge ny tilpasning av kontaktlinsene dine. Kirurgen som opererte vil kunne gi råd om hvor lenge du må vente før synet vil ha stabilisert seg, slik at du kan få tatt ny synstest og få nye linser. Du kan forvente at det vil ta flere uker.

Hvis du tidligere har brukt briller, kan du oppleve at det blir mindre komfortabelt etter operasjonen. Dersom det opererte øyet er blitt mye mer nærsynt, kan det ha blitt for stor forskjell mellom det friske og det opererte øyet. I så fall kan det hende du vil få bedre korreksjon og synskomfort med kontaktlinser.

Hva er egentlig netthinneløsning?

Netthinnen (retina) er en tynn hinne med lysfølsomme sanseceller (fotoreseptorer) som ligger helt bakerst i øyet. Det er her synsinntrykkene våre dannes. Når lyset treffer netthinnen, blir de omgjort til elektriske impulser og sendt til synssenteret i hjernen, som tolker det vi ser.

I et friskt øye er netthinnen festet til vevet bakenfor, men noen ganger kan altså deler av den løsne. Dette vil medføre at synet forsvinner i den delen som har løsnet.

Synstapet arter seg som en «skygge» ytterst i synsfeltet som gradvis beveger seg mot midten av øyet, og som følger øyebevegelsene.

Mange opplever det som om en gardin blir trukket foran synsfeltet. Som regel kjenner man ingen smerte.

Netthinneløsning

Netthinneløsning innebærer at deler av netthinnen løsner fra vevet bakenfor.

Middelaldrende og eldre mennesker er mest utsatt for å få netthinneløsning, med en topp omkring 60-årsalderen. I denne gruppen oppstår tilstanden vanligvis spontant. Hos yngre mennesker er netthinneløsning nesten alltid et resultat av en akutt skade, for eksempel et slag mot øyet eller et kraftig fall. Diabetes og enkelte arvelige sykdommer medfører også økt risiko.

Sterkt nærsynte (mer enn 6 dioptrier) er også mer utsatt for netthinneløsning. Nærsynthet skyldes at øynene har en litt mer avlang form enn hos mennesker med normalt syn, og denne formen har også som konsekvens at netthinnen blir strukket litt tynnere og derfor er litt skjørere enn hos andre.

Mens laseroperasjon kan korrigere nærsynthet ved å endre formen på hornhinnen, vil det altså ikke redusere risikoen for netthinneløsning, siden laseroperasjonen ikke endrer formen på netthinnen.