Laseroperasjon av øynene har blitt en relativt vanlig prosedyre. I de aller fleste tilfellene blir synsproblemet fullstendig korrigert, og gjør briller og kontaktlinser overflødige. Noen få prosent av de som blir operert opplever imidlertid at synet ikke blir helt perfekt, eller at det oppstår komplikasjoner som gjør det nødvendig å fortsatt bruke synshjelpemidler.

Selv om laseroperasjonen ga et perfekt resultat, kan du også ha et ønske om å bruke fargelinser eller andre morolinser uten styrke, jevnlig eller bare en gang i blant.

For de fleste er det trygt og uproblematisk å bruke kontaktlinser etter en laseroperasjon, men det er viktig at øynene blir grundig sjekket av optiker først. Jo lenger tid det er siden operasjonen, desto tryggere kan du være på at hornhinnen er ordentlig helet. Du bør vente minst tre måneder, og helst et halvt år, før du begynner å bruke kontaktlinser etter synskirurgi.

Tørre øyne

Tørre øyne er en veldig vanlig plage etter laserkirurgi, og kan gjøre det ukomfortabelt å bruke kontaktlinser. Opptil 95% av dem som har gjennomgått laserkirurgi rapporterer om tørre øyne etter operasjonen. Hos de fleste er problemet forbigående, men for noen kan det ta flere år før produksjonen av tårevæske kommer tilbake til sitt opprinnelige nivå.

Tørrhet og ubehag kan til en viss grad forebygges. Luftfuktere kan redusere plagene innendørs. Ute kan du bruke solbriller, som beskytter mot vind og støv. Unngå om mulig irriterende faktorer som sigarettrøyk, sterk varme og vind, og bruk aldri linsene lenger enn foreskrevet.

Ved moderat ubehag kan du bruke øyedråper mot tørre øyne. Øyedråper får du kjøpt hos optikeren eller på apoteket, og noen merker som Blink kan bestilles på nettet. Pass på at du får øyedråper som er beregnet på kontaktlinsebrukere.

Les også: Linser og tørre øyne: tenk forebygging

Hvilke kontaktlinser passer?

Hos pasienter som bare har en enkel brytningsfeil etter laseroperasjonen, kan myke sfæriske eller toriske linser gi tilfredsstillende synskorreksjon. Ved lett astigmatisme (skjeve hornhinner) kan en asfærisk linse, som Soflens daily disposable Toric, forbedre korreksjonen og den opplevde synskomforten.

Hvis myke linser ikke gir tilfredsstillende synskorreksjon, kan harde kontaktlinser i mange tilfeller gi bedre resultater. Disse såkalte RGP-linsene (Rigid Gas Permeable) føyer seg ikke etter formen på hornhinnen slik myke kontaktlinser gjør, men kan tvert i mot forme og korrigere skjevheter. Slike linser må tilpasses den nøyaktige formen på hornhinnen, og kan derfor ikke bestilles på internett.

Se også: Harde kontaktlinser og RGP linser

Det tar ofte noe lenger tid å venne seg til harde kontaktlinser, sammenlignet med myke linser. En gradvis tilvenning, der linsene bare brukes i noen timer per dag i starten, er ofte nødvendig.

Tilpassing av kontaktlinser etter laseroperasjon

Laseroperasjon av øynene forandrer formen på hornhinnen betraktelig. Riktig tilpassing av kontaktlinsene er mer utfordrende når øynene har blitt operert, og noe prøving og feiling må påregnes før man finner fram til optimal komfort og synskorreksjon.

Oppsøk om mulig en spesialist på kontaktlinsetilpassing for « vanskelige » øyne for å finne det beste alternativet.

Kilder

Eyewiki, Contact Lenses after LASIK

Roni M Shtein, Post-LASIK dry-eye, Expert Rev Ophthalmol. 2011 Oct; 6(5): 575–582.