De siste årene er det blitt observert en kraftig økning i antall tilfeller av en alvorlig type keratitt (hornhinnebetennelse) i Storbritannia, som nesten utelukkende rammer kontaktlinsebrukere.

Akantamøbe-keratitt skyldes en amøbeinfeksjon i hornhinnen, og kan medføre synstap og i verste fall blindhet hvis det ikke behandles. Dårlig linsehygiene og smitte gjennom badevann er de viktigste risikofaktorene.

Hva bør du som kontaktlinsebruker vite om akantamøbe-keratitt, og hva kan du gjøre for å forebygge?

Hva er akantamøbe-keratitt?

Keratitt betyr betennelse i hornhinnen, den ytterste gjennomsiktige hinnen på øyet. Akkurat som huden er hornhinnen sårbar for infeksjoner hvis det kommer rifter og sår i den.

Som regel skyldes keratitt en infeksjon med enten bakterier, virus (ofte herpesvirus) eller sopp. Men ifølge en gruppe forskere fra Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, har det altså vært en oppblomstring av såkalt akantamøbe-keratitt i Storbritannia, og det er kontaktlinsebrukere som står for praktisk talt hele økningen.

Akantamøber (Acanthamoeba) er en type encellede organismer (protozoer) som finnes overalt i både luft, jord og vann. Mange steder fins de i drikkevannet, og i svømmebassenger og boblebad kan de forekomme i store mengder.

De fleste av oss kommer altså i hyppig kontakt med disse amøbene uten å bli smittet. Men hvis man får dem i øynene, og særlig hvis de blir liggende mellom hornhinnen og kontaktlinsen, kan de altså forårsake en alvorlig form for hornhinnebetennelse med potensielt katastrofale konsekvenser.

Amøber ernærer seg av mikroorganismer og organisk materiale, og får de fotfeste i et sår eller en rift kan de gå løs på cellene i hornhinnen og forårsake ubotelig skade.

Dårlig hygiene er ofte årsaken

Forskerne fant at risikoen for å utvikle akantamøbe-keratitt er tre ganger høyere hos linsebrukere som ikke alltid vasker og tørker hendene grundig før de behandler kontaktlinsene. Svømming og bading med kontaktlinser er også en risikofaktor, mens dusjing med linsene på ikke ser ut til å øke forekomsten i nevneverdig grad.

Det er ikke bare linsene som kan bli infisert: også linseetuiet kan være en kilde til amøbeinfeksjon hvis det ikke blir rengjort ofte og grundig nok.

Det er også viktig at linsene ikke brukes i lengre tid enn de skal. For noen år siden sirkulerte en nyhetshistorie om en taiwansk student som ikke hadde tatt ut linsene sine på hele seks måneder, og som mistet synet fordi amøber hadde fortært store deler av hornhinnen hennes.

De færreste av oss ville nok finne på å gå med de samme linsene i et halvt år i strekk, men også mindre ekstremt slurv med utskifting av linsene innebærer økt infeksjonsrisiko.

Diagnose og behandling

Symptomene på akantamøbe-keratitt ligner symptomene på både øyekatarr og andre former for øyebetennelse:

  • Lysfølsomhet
  • Økt tåreproduksjon
  • Uklart syn
  • Rødhet og smerter
  • En følelse av rusk i øyet
  • Kraftig hodepine

Kontaktlinsebrukere bør alltid oppsøke lege ved øyeinfeksjoner.

De fleste øyeinfeksjoner går over av seg selv, men kontaktlinsebrukere bør alltid undersøkes av lege for sikkerhets skyld. Det er spesielt viktig at du oppsøker lege hvis du opplever synsforstyrrelser, nedsatt syn eller lysfølsomhet. Si fra til legen dersom du har badet med linsene på, eller brukt dem i lengre tid enn du skulle.

Akantamøbe-keratitt er vanskelig å bekjempe. Behandlingen krever ofte en kombinasjon av antibiotika og andre medikamenter, og kan strekke seg over flere måneder med hyppig oppfølging.

Hvis tilstanden er kommet så langt at hornhinnen har fått alvorlige skader, kan hornhinnetransplantasjon være eneste utvei.

Slik forebygger du akantamøbe-keratitt

Akantamøbe-keratitt er en sjelden tilstand, men hvis du først får den kan det ha svært alvorlige konsekvenser. Heldigvis er det enkelt å unngå å bli infisert, så lenge du tar noen grunnleggende forholdsregler.

Rengjør aldri linsene eller linseetuiet i vanlig springvann. Bruk linsevæske av et anerkjent merke. Be gjerne optikeren om en anbefaling.

God håndhygiene. Vask og tørk alltid hendene grundig før du tar på linsene dine.

Bytt linsevæske hver dag. Ikke bruk gammel linsevæske om igjen, og ikke bland gammel og ny væske.

Bytt linser etter skjemaet. Ikke bruk linsene dine i lengre tid enn det optikeren har foreskrevet — det lille du sparer er ikke verdt risikoen.

Brukere som av ulike grunner har vanskelig for å respektere hygieneprinsippene, bør vurdere å bruke endagslinser i stedet for ukes- eller månedslinser. Med nye, sterile linser hver dag vil infeksjonsrisikoen bli betraktelig redusert — men rene og tørre hender må du alltid ha uansett.