Alle vet at røyking øker risikoen for lungekreft, men kanskje er ikke like mange klar over at tobakk også kan ha skadevirkninger på øynene. Visste du at røykere har forhøyet risiko for flere alvorlige øyesykdommer?

Ikke nok med det: Sigarettrøyk irriterer slimhinnen i øynene, og stadig eksponering kan forårsake endringer i øyeoverflaten som etter hvert vil gjøre det ubehagelig å bruke kontaktlinser. Røyking er også assosiert med økt risiko for flere typer komplikasjoner knyttet til kontaktlinsebruk.

Hvordan røyking påvirker øyehelsen

Giftstoffene i tobakk reduserer blodgjennomstrømningen til øyet, og bidrar til dannelsen av små blodpropper. Dette hemmer tilførselen av viktige næringsstoffer til øyet.

Røyking øker også produksjonen av frie radikaler. Frie radikaler er et naturlig avfallsprodukt av stoffskiftet vårt, men i for store mengder kan de ødelegge friske celler og til og med DNA.

Begge disse forholdene er mulige forklaringer på at røykere har betydelig økt risiko for øyesykdommer som grå stær, forkalkning på netthinnen og visse former for øyebetennelse.

Røyking øker risikoen for grå stær

Grå stær gjør linsen i øyet uklar, og gir nedsatt syn.

Grå stær er en sykdom som gjør at linsen i øyet blir uklar og gir nedsatt syn. Grå stær er svært utbredt, og det er den vanligste årsaken til blindhet i verden.

Det er godt dokumentert at røyking øker risikoen for grå stær, og at risikoen er større desto mer du røyker. En stor svensk undersøkelse fant at menn som røyket mer enn 15 sigaretter per dag, hadde 42 % større risiko enn ikke-røykere for å få grå stær.

Ved røykeslutt minket risikoen betydelig igjen, men selv etter flere tiår som røykfri hadde tidligere røykere forhøyet risiko sammenlignet med de som aldri hadde røkt. Jo mindre du røyker og jo raskere du klarer å stumpe røyken for godt, desto bedre.

Forkalkning på netthinnen, som også kalles aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), er en sykdom som medfører irreversible skader på netthinnen og gjør at skarpsynet blir nedsatt.

Diabetes, høyt blodtrykk og arvelighet er alle mulige risikofaktorer, men røyking er den eneste årsaken som med sikkerhet øker risikoen for å få AMD. I gjennomsnitt utvikler dessuten røykere AMD fem år tidligere enn ikke-røykere.

Uveitt, eller regnbuehinnebetennelse, oppstår også hyppigere hos røykere enn hos ikke-røykere. Uveitt kan være en akutt engangshendelse, men ofte er det en kronisk betennelse som også angår andre organer enn øynene. Både grå stær og grønn stær kan være komplikasjoner av uveitt, og kronisk uveitt kan på lang sikt føre til blindhet.

Økt risiko for kontaktlinsekomplikasjoner

Ut over den økte sykdomsrisikoen, er røykere også mer utsatt enn ikke-røykere for ubehag og komplikasjoner knyttet til bruken av kontaktlinser.

Først og fremst kan sigarettrøyk framprovosere eller forverre problemer med tørre øyne, en vanlig plage som gjør det ukomfortabelt, eller til og med umulig, å bruke kontaktlinser.

Tørre øyne kommer av at øyet ikke produserer nok tårevæske, eller at tårevæsken ikke har riktig sammensetning og ikke klarer å fukte overflaten av øyet effektivt. De vanligste symptomene er rødhet, svie, en følelse av rusk eller «sand» i øynene, og generelt ubehag.

Røykere har mindre og dårligere tårevæske enn ikke-røykere, og er derfor mer utsatt for tørre øyne. Den irriterende effekten av sigarettrøyk kan dessuten forverre symptomene — også for linsebrukere med tørre øyne som bare er utsatt for passiv røyking.

Røykere bør også unngå å bruke døgnlinser, altså linser som brukes kontinuerlig i én til fire uker uten å tas ut om natten. Ettersom de ikke tas ut og rengjøres hver dag, øker risikoen for at bakterier finner seg til rette under linsene og forårsaker øyeinfeksjoner. Denne risikoen er ytterligere forhøyet hos røykere.

Røyking øker risikoen for hornhinnebetennelseDøgnlinser øker også risikoen for en bestemt type hornhinnebetennelse (keratitt) som innebærer at hvite blodceller infiltreres i hornhinnen. Denne typen betennelse forekommer langt oftere hos røykere enn hos ikke-røykere (se graf).

I tillegg til at røykere er mer utsatt for ulike komplikasjoner knyttet til bruk av kontaktlinser, har de også nedsatt helingsevne. Hvis kontaktlinsebruken medfører rifter eller andre skader på hornhinnen, kan helingen ta betraktelig lengre tid enn hos ikke-røykere.

Stump røyken—eller ta dine forholdsregler

Det opplagte rådet til røykende kontaktlinsebrukere er selvsagt å stumpe røyken, men dersom du ikke vil eller klarer å slutte å røyke, er det enkelte forholdsregler du bør ta.

Først og fremst: Vær ærlig om røykevanene dine når du diskuterer linsevalg med optikeren, slik at dere kan finne fram til en linsetype som reduserer risikoen for ubehag og skader mest mulig. Som nevnt kan for eksempel døgnlinser være et uheldig valg, på grunn av den økte risikoen for infeksjoner.

Det finnes ingen mirakellinse som opphever ulempene ved røyking, men enkelte moderne silikonhydrogel-linser, for eksempel Dailies AquaComfort Plus og Acuvue Oasys, har fuktgivende egenskaper som kan være til god nytte for brukere som er ekstra utsatte for å få tørre øyne.

Tørre øyne og ubehag kan også forebygges i noen grad. Hvis du utsetter øynene dine for mye tobakksrøyk, bør du gjøre det du kan for å unngå andre faktorer som kan forverre problemet. Du kan også bruke fuktdråper som til en viss grad kompenserer for nedsatt produksjon av tårevæske. Dette kan du lese mer om i vår artikkel Linser og tørre øyne: tenk forebygging.