Barn og tenåringer liker faktisk linser langt bedre enn briller.

Det var resultatet av en omfattende undersøkelse foretatt av forskere fra Ohio State University College of Optometry. Undersøkelsen fulgte kontaktlinsebrukere fra 8 til 17 år og deres foreldre i tre måneder. Studien vurderte fordeler og ulemper ved bruk av kontaktlinser blant barn og tenåringer.

Selv om forholdene i USA kan være noe annerledes enn i Norge, gir studien et godt innblikk i hva barn og unge synes om å bruke kontaktlinser. 

Barn under 12 mest fornøyd med kontaktlinser

Blant de som deltok i undersøkelsen svarte 82,7 prosent av barna (8-12 år) og 83,6 prosent av tenåringene (13-17 år) at de likte kontaktlinser litt eller mye bedre enn briller, mens bare rundt 5 prosent oppga at de foretrakk briller.

Syv av ti barn mente at synet deres var blitt «perfekt» med kontaktlinser, mens resten svarte at det var «ganske bra». Tenåringene var noe mindre fornøyde, men omlag halvparten av rapporterte at de nå syntes de hadde «perfekt syn».

Les også: RGP-linser for nærsynte barn og ungdom

De yngre barna var også mer fornøyde enn tenåringene når det gjaldt hvor komfortabelt de syntes det var å bruke linser. Om lag halvparten av barna oppga at linsene alltid var komfortable, og fire av ti syntes de stort sett var det. Bare ett av ti barn rapporterte at linsene ofte var ukomfortable.

Foreldre: Ikke noe problem

Forskerne spurte også om foreldrenes erfaringer. Hele 96,2% av foreldrene til de yngste barna, og 98,6% av tenåringsforeldrene, svarte at de var «fornøyde» eller «veldig fornøyde» med kontaktlinsene til barna.

To tredjedeler av barna var så fornøyde etter at forsøket var over, at de fortsatte å bruke kontaktlinser i stedet for briller.

Selv om tenåringene kanskje hadde høyere forventninger og var noe mindre fornøyd enn barna, fortsatte en enda større andel av ungdommene å bruke linser etter at studien var over. I underkant av tre fjerdedeler av tenåringene fortsatte å bruke linser.

Pris er en hindring for noen

Den viktigste grunnen til at foreldrene ikke fortsatte å kjøpe kontaktlinser til barna, var kostnaden. Enkelte tenåringer rapporterte også at tidsbruken var en avgjørende faktor for at de ikke fortsatte med kontaktlinser.

Les også: Finn billige kontaktlinser

Bare én av 144 foreldre oppga manglende stell og vedlikehold av kontaktlinsene som grunn til å ikke fortsette. Det siste funnet var overraskende for forskerene, og kan tyde på at barn kanskje er flinkere til å håndtere linser enn man tidligere har trodd.