I overgangsalderen gjennomgår kroppen store hormonelle forandringer. De fleste tenker nok først og fremst på kvinner når vi snakker om overgangsalderen, men også hos menn skjer det endringer. For kvinner er det i første rekke produksjonen av hormonet østrogen som blir redusert, mens menn mer gradvis danner mindre og mindre testosteron.

Ett av symptomene på overgangsalderen kan være at det blir ubehagelig å bruke kontaktlinser. Men hvorfor er det slik, og hva kan du gjøre med det?

Hvordan øynene påvirkes av kjønnshormoner

Det endokrine system, som styrer kroppens hormonproduksjon, har stor innvirkning på tårekjertlene og på slimhinner overalt i kroppen. Akkurat som mange kvinner opplever å få tørre slimhinner i skjeden under og etter overgangsalderen, kan slimhinnene i nese og øyne påvirkes på samme måte.

Kvinner i overgangsalderen er faktisk den gruppen som er aller mest utsatt for å få tørre øyne. Det kan være nærliggende å tro at dette skyldes redusert produksjon av østrogen. Østrogen bidrar nemlig blant annet til å motvirke betennelse, og betennelse kan være en underliggende årsak til tørre øyne og ubehag forbundet med bruk av kontaktlinser.

Nyere forskning interesserer seg imidlertid i større grad for androgenenes rolle. Androgener er kjønnshormoner som fins naturlig hos både kvinner og menn, men i mye høyere konsentrasjon hos menn. De kalles derfor ofte for mannlige kjønnshormoner. Det viktigste androgenet er testosteron.

Produksjonen av testosteron reduseres gradvis etter hvert som vi blir eldre. Men ettersom kvinner har mindre testosteron i utgangspunktet, kan det tenkes at denne aldersrelaterte reduksjonen i større grad hos kvinner enn hos menn fører til at nivået havner under det som er nødvendig for optimal øyehelse.

Hva kan gjøres for å kunne fortsette å bruke linser?

Hormonterapi er en medisinsk behandling for kvinner i og etter overgangsalderen, som går ut på å tilføre hormoner for å kompensere for kroppens reduserte egenproduksjon. Hvordan slik terapi påvirker tåreproduksjonen er uklart: noen forskere mener at det forbedrer kvaliteten og kvantiteten på tårefilmen, mens andre studier har vist at hormonterapi tvert i mot øker risikoen for tørre øyne.

Trening kan bidra til å øke den naturlige testosteronproduksjonen, både hos kvinner og menn. Det ideelle er en kombinasjon av utholdenhetstrening og styrketrening, men all trening er bedre enn ingenting. (Bare ikke overdriv — overtrening kan faktisk redusere testosteronet.) I tillegg til å kunne motvirke tørre øyne, bidrar trening til å motvirke den naturlige reduksjonen i beintetthet og muskelmasse som ofte følger etter overgangsalderen.

Kontaktlinser og overgangsalder: Trening

Trening kan øke den naturlige testosteronproduksjonen hos begge kjønn.

Du bør også passe på at du får i deg tilstrekkelig med Omega 3- og Omega 6-fettsyrer. Disse essensielle fettsyrene er viktige for produksjonen av både det vannholdige og de fettholdige lagene av væske i tårefilmen. Fet fisk som laks og makrell, rapsolje og linfrø er utmerkede kilder til disse viktige næringsstoffene.

En systematisk oversikt publisert i tidsskriftet Acta Ophthalmol. i 2017 tok for seg femten uavhengige studier av til sammen 2591 pasienter som fikk kosttilskudd med Omega 3 og Omega 6 i ulike proporsjoner. Pasientene rapporterte selv om hvordan de opplevde effekten, og i noen studier ble det også gjort ulike målinger av tårekvaliteten.

Sju av studiene observerte signifikante forbedringer hos testgruppen som fikk kosttilskudd, sammenlignet med kontrollgruppen som fikk placebo. Forfatterne av oversikten konkluderte med at bevisene ikke er sterke nok til å anbefale Omega 3 og Omega 6 alene som behandling, men at kosttilskudd bør vurderes som alternativ til annen behandling for enkelte pasienter.

Kontaktlinser og overgangsalder: Omega 3

Fet fisk som laks og makrell, rapsolje og linfrø er utmerkede kilder til de essensielle fettsyrene Omega 3 og Omega 6.

Sist, men ikke minst kan du forebygge tørre øyne og ubehag ved å sikre at kontaktlinsene dine holder seg så fuktige og behagelige som mulig, og ved å veksle mellom linser og briller.