Forandringer i øynene er en av de vanligste komplikasjonene ved diabetes, både type 1 og type 2. Mange diabetikere lurer derfor på om det er trygt å bruke kontaktlinser.

Svaret er ja, de fleste diabetikere kan bruke kontaktlinser, såfremt de ikke har sykdommer eller skader på øyet.

Diabetikere har imidlertid økt risiko for enkelte plager og komplikasjoner forbundet med bruk av kontaktlinser. Valg av riktig type kontaktlinser, nøye stell av linsene og regelmessige øyekontroller er derfor enda viktigere for diabetikere enn for andre kontaktlinsebrukere.

Valg av kontaktlinser for diabetikere

Det er viktig at øyelegen og optikeren blir gjort oppmerksomme på diabetesdiagnosen, slik at de kan ta hensyn til det når kontaktlinsene skal velges og tilpasses.

Hvilke kontaktlinser som er de riktige, vil bli en individuell vurdering. Men sannsynligvis vil du bli anbefalt å bruke linser med best mulig oksygenpermeabilitet (som slipper gjennom mest mulig oksygen til øyet). Det kan også hende du blir frarådet å bruke døgnlinser, som bæres kontinuerlig (også om natten) i flere dager i strekk. Slike linser medfører nemlig noe økt risiko for infeksjoner.

Les også: Hvordan velge kontaktlinser

Hvordan diabetes påvirker øynene og synet

Svingende blodsukker vil gi varierende synsskarphet, fordi blodsukkernivået påvirker hvor godt linsen i øyet kan fokusere. Stabilt blodsukker er derfor viktig for å få riktig styrke på briller og kontaktlinser, og blodsukkeret må være under kontroll i minst et par uker før du kan få tilpasset nye kontaktlinser.

Diabetikere er mer utsatt for infeksjoner.

Diabetikere er mer utsatt for infeksjoner.

Diabetespasienter er dessuten mer utsatt for bakterieinfeksjoner som øyebetennelse eller øyekatarr, fordi de har dårligere immunforsvar og høyere nivå av glukose i tårevæsken.

Les også: Hornhinnebetennelse av gal kontaktlinsebruk

Dersom diabetikere først får en infeksjon, kan det også ta lenger tid å bli kvitt den sammenlignet med kontaktlinsebrukere som ikke har diabetes. Igjen vil stabilt blodsukker bidra til å forebygge problemer. God håndhygiene og riktig stell og rengjøring av kontaktlinsene er også ekstra viktig for diabetikere.

Diabetikere kan være mer utsatt for tørre øyne enn andre, noe som kan gjøre det ubehagelig å bruke kontaktlinser. Øyedråper kan hjelpe mot tørrheten – be optikeren om råd.

Regelmessig besøk hos optiker er viktig.

Regelmessig besøk hos optiker er viktig.

Ved små skader som rift i hornhinnen kan helingsprosessen ta lengre tid hos diabetikere enn hos andre. Diabetespasienter bør være ekstra påpasselige med å bruke kontaktlinsene som foreskrevet for å minske risikoen for slike skader. Ikke bruk linsene i flere timer per dag enn det som er avtalt med optikeren, og ikke vent lenger enn du skal med å bytte til nye kontaktlinser.

Alvorlige øyeforandringer knyttet til diabetes er først og fremst retinopatier, eller skader på netthinnen. Den alvorligste komplikasjonen kalles diabetisk retinopati. Risikoen for diabetisk retinopati øker jo lenger man har hatt sykdommen. Etter 20 år med diabetes har så godt som alle pasienter med diabetes type 1, og 60 prosent av pasienter med diabetes type 2, utviklet retinopati.

I de tidligste fasene skjer endringene i den perifere delen av netthinnen, langt fra området der skarpsynet sitter, og pasienten merker som regel ingenting til dem. Man kan altså ha en retinopati som på sikt kan true synet, uten å være klar over det.

Alle diabetikere bør derfor bli undersøkt av øyelege minst en gang i året. Ved plutselige, kraftige synsforandringer bør alle, diabetikere og ikke-diabetikere, konsultere lege så raskt som mulig.

Les også: Googles smarte kontaktlinser

Kilder:

Diabetes and contact lens wear. Clin Exp Optom. 2012 May;95(3):328-37.

Store Medisinske Leksikon, Diabetisk retinopati