Ber barnet ditt om å få bytte ut brillene med kontaktlinser? Er det en god idé? Fins det en aldersgrense for hvor gamle barn må være før de kan begynne med kontaktlinser?

Her er noen faktorer du bør tenke på når du som forelder skal vurdere om barnet ditt er gammelt nok til å begynne med kontaktlinser.

Hva er aldersgrensen for at barn kan bruke linser?

Tidligere var man bekymret for at kontaktlinsene kunne påvirke øynene hos barn og ungdom i fortsatt vekst, men den teknologiske utviklingen har gjort store framskritt. Moderne kontaktlinser kan brukes i alle aldre, under forutsetning av at de brukes riktig.

Det er ofte i 11-12-årsalderen at barn begynner å ønske seg kontaktlinser i stedet for briller. Det gjelder særlig jentene; blant guttene melder ønsket seg gjerne litt senere.

Alderen spiller imidlertid mindre rolle enn hvor modent og selvstendig barnet er. Mange tiåringer vil fint kunne håndtere ansvaret for riktig bruk og stell av kontaktlinsene, mens enkelte femtenåringer enda ikke er modne og ansvarsbevisste nok.

Les også: Barn og foreldre fornøyd med linser

synskorreksjon-barn

Er barnet motivert for å begynne med linser?

Motivasjon er en viktig faktor i vurderingen av hvorvidt barnet er klart for å begynne med kontaktlinser eller ikke. Det er viktig at barnet selv tar ansvaret for trygg bruk og riktig vedlikehold av linsene. Er barnet svært motivert for å bruke kontaktlinser, er det mer sannsynlig at det også er villig til å ta ansvaret som følger med.

Test: Er barnet klart eller ikke?

Hvis du er usikker på om barnet kan håndtere ansvaret for trygg bruk av linsene selv, kan du i samarbeid med barnet planlegge en liten test med tilsvarende type ansvar. Dere kan for eksempel bli enige om at barnet selv i en måned skal ta initiativ til å pusse tennene eller å lufte hunden uten å bli minnet på det.

Hvilke typer linser passer best for barn?

Valget av type kontaktlinser tas i samråd med optikeren. Det er vanlig at unge kontaktlinsebrukere blir anbefalt å bruke endagslinser. Som navnet tilsier er dette linser som kastes etter én dags bruk og erstattes med nye linser neste dag. Endagslinser har mange fordeler for unge og uerfarne brukere: De krever minimalt stell og vedlikehold, og skulle barnet komme til å miste en linse er det ikke noe stort problem.

Endagslinser er noe dyrere enn månedslinser, som tas ut og rengjøres hver kveld og settes inn igjen neste morgen, men mange familier finner at fordelene oppveier den ekstra kostnaden. Benytter du vår prissammenligning av endagslinser, kan du være sikker på å ikke betale mer enn nødvendig for kontaktlinsene til barnet ditt.

For nærsynte barn og unge kan harde kontaktlinser, såkalte RGP-linser, bidra til å bremse den videre utviklingen av nærsyntheten. Ulempene med RGP-linser er at tilvenningen ofte er vanskeligere enn med myke linser, og at man må være ekstra nøye med vedlikeholdet ettersom linsene skal vare lenge.

Hvis du og barnet ditt vurderer disse ulempene som overkommelige, kan dere diskutere med optikeren om RGP-linser vil være et godt alternativ.

Les også:

Hjelp til i starten

Selv om barnet er både modent og motivert for å bruke kontaktlinser, kan noen synes det er litt skummelt eller vanskelig å sette inn og ta ut kontaktlinsene i begynnelsen. Hvis ingen av foreldrene selv har brukt kontaktlinser, bør dere be optikeren om å gå ekstra nøye gjennom hvordan linsene skal håndteres.

For uerfarne linsebrukere kan også de følgende ressursene være nyttige: